Trapbanan

Rimforsa JSK

Ansvarig trapbanan: Johan Ahlqvist 070-358 60 86

Skjuttider för skytte / träning endast
Tisdag, torsdag och lördag 

Trap / Sporting: torsdagar kl 18:00
13 april – 31 augusti

Förbjudet alla andra dagar!
Endast stålhagel