GDPR

integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: www.rimforsajsk.se och Facebook www.facebook.com/Rimforsa-jaktskytteklubb

Klubben omfattas av lagen för hantering av personuppgifter (GDPR) som omfattar såväl persondata som bilder. Vårt sätt att leva upp till kraven framgår nedan.

Personuppgifter

Klubbens medlemsregister innehåller namn, adress, kön, telefonnummer och E-postadress. Uppgifterna används enbart för kommunikation med respektive medlem och lämnas aldrig, enskilt eller i grupp, ut till tredje part. Endast en liten krets av klubbens funktionärer har tillgång till uppgifterna.
I samband med klubbens tävling- och träningsverksamhet upprättas listor över funktionärer. Dessa används uteslutande i kretsen tävlingsledare för att lättare få kontakt med engagerade medlemmar vid framtida behov av funktionärer. Startlistor publiceras endast med namn. Resultatlistor med pristagarna namn publiceras på hemsidan och Facebook.

Bildmaterial

All fotografering som görs vid klubbens aktiviteter har som enda syfte att spegla verksamheten. Bilder publiceras på webb och/eller social media, och utgörs av presentation av medverkande på tävlingar och även pristagare.